Complexe zorg

Bij Cleine Zorgprofessionals zijn wij specialist in het zorgvuldig selecteren van zorg professionals in de complexe zorg. Zo zijn wij actief in het ondersteunen van crisisdiensten, psychiatrische inrichtingen en hebben wij meerdere CCE trajecten ondersteund. 

Omdat we extra aandacht geven aan de begeleider-cliënt relatie ligt onze kracht met name in de 1-op-1 begeleiding en intensieve begeleiding. Onze begeleiders werken vanuit verschillende methodieken. Denk daarbij aan ‘’Geef me de vijf’’ en ‘’Triple C’’. 

Nieuwsgierig naar hoe wij dit doen?

Cleine Zorgprofessionals en intensieve begeleiding

Al onze krachten zijn bekend met geven van intensieve begeleiding. Vooraf gaan we met jou in gesprek over de zorgvraag en eventueel wat het team qua aanvulling nodig heeft. Daarin staat de vraag: ”Met welke persoonlijkheid mogen wij het team versterken?” altijd centraal.

Bij Cleine Zorgprofessionals geven we extra aandacht aan team dynamica omdat we weten dat er makkelijk spanningen ontstaan op de werkvloer bij complexere zorgvragen.

We zoeken dan mensen die goed aansluiten in het team en de cliënten. Zodat het ondersteunen bij het dagelijks leven voor de cliënten zo soepel mogelijk verloopt. Onze inzet brengt rust op de werkvloer waardoor er makkelijker eigen personeel ingewerkt wordt. Ook zien we dat onze inzet het verloop van eigen personeel kan verminderen doordat er meer grip op de zorgvragen ervaren wordt.

zorgprofessional die complexe zorg geeft

1-op-1 begeleiding in de complexe zorg

Hoe complex de situatie met de cliënt ook is, bij Cleine Zorgprofessionals zorgen wij voor goede 1-op-1 begeleiding. Daarbij zoeken wij zorgvuldig een begeleider die perfect aansluit bij jouw cliënt. Wanneer blijkt dat de aansluiting met de cliënt niet perfect is, zoeken we verder naar de perfecte match voor uw cliënt.

Uit ervaring weten we dat bij 1 op 1 begeleiding de “klik’ met de cliënt erg belangrijk is voor rust op de werkvloer en vorderingen in de behandeling. Hier ligt dan ook de grootste kracht. Ruim de helft van de totale inzet van Cleine Zorgprofessionals betreft aanvragen voor individuele begeleiding. We durven ons dan ook met recht een specialist in 1 op 1 begeleiding te noemen. Je profiteert zo van de ruime ervaring die we op verschillende plekken hebben opgedaan.

Ook voor de zwaardere zorgvragen zoals 2 op 1 en 3 op 1 ben je bij ons goed terecht. We denken graag met je mee over veiligheid van medewerkers en kwaliteit van leven voor de cliënt.

Crisisdienst 

Een crisisdienst is voor mensen die vanwege psychische problemen direct hulp nodig hebben. Cleine Zorgprofessionals leent hier zorg professionals aan om de crisisdiensten te ondersteunen waar nodig is. 

Psychiatrische inrichting 

Cleine Zorgprofessionals is ook inzetbaar in psychiatrische inrichtingen. Ook hier gaan wij voor een goede match tussen de cliënt en de begeleider. We leveren mensen met ruime ervaring in de psychiatrie.

FPK 

Forensisch Psychiatrische Klinieken zijn de klinieken waar mensen met een psychiatrische stoornis zorg krijgen die ernstig grensoverschrijdend gedrag hebben laten zien. Hier proberen wij om de kwaliteit van het leven de patiënt op een dagelijkse basis te verbeteren en ondersteunen de ingezette behandeling. 

Onze mensen dragen dan zorg voor een veilige behandelsetting en continuering van de behandeling.

CCE 

In het verleden heeft Cleine Zorgprofessionals een succesvolle bijdrage geleverd aan verscheidene CCE trajecten. Cleine Zorgprofessionals heeft de rol om tussen het CCE en de werkvloer te staan. We maken dan de vertaalslag van theorie naar praktijk. Hiermee nemen we het bestaande mee in de processen en zetten we een stevige basis neer. Vastgelopen casuïstiek krijgt nieuwe doelen en kansen om kwaliteit van leven aan te brengen. Ook hier ligt vanuit Cleine Zorgprofessionals extra aandacht op de vertrouwensrelatie tussen cliënt en begeleider.

Wat is het CCE? 

Het CCE staat voor Centrum voor Consultatie en Expertise. Het CCE kan worden ingeschakeld bij cliënten met ernstig probleemgedrag. Als onafhankelijk en deskundig orgaan neemt het CCE de vastgelopen zorgvraag onder de loep en maakt daarbij een inventarisatie van mogelijkheden waarmee de vastgelopen situatie wordt vlotgetrokken. 

De mensen van Cleine Zorgprofessionals hebben in meerdere trajecten meegewerkt en input geleverd in een dergelijk project. Onze opgedane kennis en expertise delen we ook graag met u.

CCE traject 

Wanneer het CCE wordt ingeschakeld kan Cleine Zorgprofessionals helpen de zorgvraag goed in beeld te brengen. Onze mensen denken graag mee in een traject vanuit hun eigen expertise en ervaring. Hierbij besteden wij extra aandacht aan het zoeken naar de juiste begeleider voor deze cliënt. De match tussen cliënt en begeleider moet 100 procent zijn. Is dat niet het geval? Dan vervangen wij in overleg de begeleider voor een andere begeleider. De vertrouwensrelatie tussen werker en cliënt staat daarbij centraal.

Want bij Cleine Zorgprofessionals werken wij vanuit het perspectief van de cliënt. We mikken op een 100 procent match.  

 

Cleine Zorgprofessionals en de verschillende complexe zorg methodieken

Bij Cleine Zorgprofessionals zijn wij vertrouwd met veruit de meeste verschillende methodieken in de zorg. Wij werken altijd vanuit het principe samen 100%. De meest gangbare methodieken waar we mee werken zijn Triple C en Geef me de vijf.

Geef me de vijf 

Geef mij de vijf is een methodiek die wordt toegepast bij autisme. De methode is bedacht door Colette de Bruin. Geef mij de vijf richt zich op de behoefte om duidelijkheid en voorspelbaarheid te geven door antwoord te geven op ’wie, wat, waar, wanneer en hoe’’ van elke taak

Triple C 

Triple C bestaat uit cliënt, coach en competentie en wordt toegepast bij cliënten met gedragsproblemen en een verstandelijke beperking.

Samen 100% 

Samen zijn we 100 procent is een credo dat aansluit bij de Triple-C methode. Het credo houdt in dat de coach de cliënt zodanig aanvult dat ze samen 100 % vormen. Competenties worden in stand gehouden en waar mogelijk verder uitgebouwd. 

Zoekt uw organisatie zorg professionals voor in de complexe zorg? Neem dan contact met ons op!